नेपाली समाज टेक्सासको आयोजनामा यही डिसेम्बर ४ गते आईतबार बिहान को ९:३० बजे देखी दिऊसो १:०० बजे सम्म स्वास्थ्य शिविर बस्दैछ।

Cardiologist Dr. Dennis Doan, Gastroentrolgist Dr. sanjeeb shrestha र RN Michelle reeve को प्रत्यक्ष सहभागितामा मुटु परिक्षण लगायत अन्य रोगको परिक्षण साथै Flu shot पनि लगाईने भएकोले यसबाट लाभान्वित हुन सम्बन्धित सबै मा अनुरोध गदॅछौ ।

स्थान: NST Office नेपाली मन्दिर
शुल्क: $२०।०० ल्याब परिक्षणको लागी
दताॅ समय ११:३० बजे सम्म मात्र
नेपाली समाज टेक्सास परिवार

SHARE